English text

Het Kiddy Orchestra (KO) bereidt kinderen voor op de ontwikkeling van hun muzikale creativiteit. Door de manier waarop jonge kinderen de wereld om zich heen beleven, vol verbeelding en energie, zijn ze in staat om alles te leren wat op interessante wijze
aangeboden wordt.

Het Kiddy Orchestra (KO) bereidt kinderen voor op de ontwikkeling van hun muzikale creativiteit. Door de manier waarop jonge kinderen de wereld om zich heen beleven, vol verbeelding en energie, zijn ze in staat om alles te leren wat op interessante wijze aangeboden wordt.
De kinderen starten in het KO met het zelf instrumenten maken van allerlei materialen.

De ontdekking dat je muziek kunt maken met je eigen gemaakte instrument is een eerste stap in het proces wat na verloop van tijd over zal gaan in het leren bespelen van bestaande instrumenten,zoals het klokkenspel of/en de blokfluit. Sommige kinderen spelen uiteindelijk zelfs op orkestinstrumenten.

Korte termijn-trimester:
In groepjes muziek maken met 8-10 kinderen van 3 tot 8 jaar. Via zingen, klappen, dansen en spelen wordt er muziek ontdekt.

Lange termijn:
Play-based muziek opleiding.
Het krijgen van plezier in het maken van muziek speelt hierin een centrale rol. Dit doen we door samen naar muziek te luisteren en door samen te musiceren. Tijdens het project leren de kinderen muzikale concepten begrijpen. Daarnaast leren ze ook op orkestinstrumenten te spelen met als doel de kinderen te enthousiasmeren voor verder muziekonderwijs.
Een project of een jaarprogramma wordt altijd afgesloten met een uitvoering.

* De lessen kunnen in diverse talen (Nederlands, Engels-Frans-Armeens-Arabisch) worden uitgevoerd.

De investering:
De kosten van het project zijn afhankelijk van de omstandigheden. Een (klas)lokaal of kamer, schoolbord, een simpele muziekinstallatie, een keyboard zijn vaak al voldoende.
Onderwijsmiddelen en muziekinstrumenten kunnen door de kinderen in de eerste fase zelf worden gemaakt.
Bij lange termijnprojecten hebben de kinderen echte muziekinstrumenten nodig. Eerst een klokkenspel en blokfluit, daarna orkestinstrumenten.

De resultaten:
Bij muziekonderwijs zien we direct resultaat in de reactie en het gedrag
van de kinderen. De voordelen van vroege muziekopvoeding en vooral het
leren bespelen van een instrument zorgt voor emotioneel en lichamelijk
welzijn. Cognitieve capaciteiten worden groter en ze leren bijvoorbeeld sneller lezen en schrijven.
Ook het concentratievermogen neemt toe en kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en gevoel van betrokkenheid bij aansprekende en zinvolle activiteiten.
Aan het einde van hun pad in het Kiddy Orchestra gaan deelnemende kinderen vaker door met muziekles en ze luisteren aandachtiger naar verschillende soorten muziek.
Ze kijken met veel plezier terug op hun tijd in het Kiddy Orchestra.

Aanmelden kan door te mailen naar info.kiddyorchestra@gmail.com.

Na de eerste cursus ‘Do’, is het mogelijk om door te gaan met de vervolgcursussen ‘Re’, ‘Mi’, ‘Fa’ etc.

Ontstaan Kiddy Orchestra
In 2009 startte Karoun een uniek avant-garde project in Damascus, Syrië: het Kiddy Orchestra. De eerste les startte met acht kinderen en na een jaar was het project al gegroeid naar 100 leerlingen. Karoun startte het Kiddy Orchestra door haar interesse in het lesgeven aan jonge kinderen en haar passie voor muziek.

Tijdens de cursussen van het Kiddy Orchestra maken kinderen kennis met muziek en leren ze muziek maken. In het eerste jaar wordt daarbij gebruik gemaakt van eenvoudige materialen, zoals lepels, flessen en ijsstokjes. Vanaf het tweede jaar wordt er meer gewerkt met echte instrumenten. Tijdens het Kiddy Orchestra in Damascus speelden alle kinderen in het tweede jaar op fluitrecorders en klokkenspellen, een enkeling bespeelde een instrument uit het orkest. Vanaf het derde jaar speelden bijna alle kinderen uit het Kiddy Orchestra een instrument uit het orkest.

In Nederland wil Karoun het Kiddy Orchestra graag voorzetten. In oktober 2017 begon Karoun met de eerste groep in Marum vervolgens in verschilnde plekken in Noord-Nederland onder andere bij de Coöperatie Kunstbedrijven Westerkwartier.

Voor meer foto’s en films van het Kiddy Orchestra klik hier.