Karoun

Hanzehogeschool Groningen

Studenten Rani Elias, Karoun Baghboudarian en Ivan Baryshnikov zijn benoemd tot Hanze-ambassadeurs door Rob Verhofstad, lid College van Bestuur. Deze internationale studenten – Rani en Karoun zijn afkomstig uit Syrië en Ivan uit Rusland – hebben een weg met veel obstakels afgelegd om in Nederland te mogen verblijven. Toch zijn ze op de juiste plek terecht gekomen en hebben ze het enorm naar hun zin op de Hanzehogeschool Groningen. Zij willen dan ook graag anderen vertellen over hun studie, onze hogeschool en de stad Groningen.

Bron

Johannette-Zomer

Tranen van Maria

Het is een van de mooiste religieuze muziekwerken, het ‘Stabat Mater Dolorosa (1736) van Giovanni Pergolesi, over de ‘wenende moeder aan de voet van Christus’ kruis staat’. De cyclus van gezangen gaat terug tot circa 1300 en is aangrijpend en ontroerend. Sopraan Johannette Zomer, artistiek leider van de Zomer Academie Zutphen, koos deze compositie uit om een eeuw vrouwenkiesrecht in Nederland (sinds 28 september 1919) te eren en te vieren.

Lees Meer..

Hello Cello Orkest Groningen

GRONINGEN – Het Hello Cello Orkest Groningen houdt zaterdag 11 mei een informatiebijeenkomst in de Luthers kerk in Groningen.

Deze bijeenkomst staat in het teken van Hello Cello’s zoektocht naar kinderen van statushouders en Nederlandse kinderen uit groep 5, 6 en 7 van de basisschool die graag cello willen leren spelen. 

Hello Cello wil de kinderen ​hiermee een manier bieden om elkaars culturen beter te leren kennen. Ook worden de kinderen via de muziek in staat gesteld zich te uiten.

Lees Meer..

westerkwartier-marum-karoun-kiddy-orkest-syrië

Kid­dy’s ma­ken mu­ziek met Sy­ri­sche cel­lis­te

MA­RUM-Ka­roun Ba­gh­boud­ari­an (38) speel­de cel­lo in het Na­ti­o­na­le Sym­fo­nie­or­kest van Syrië. Ze be­hoor­de tot de eer­ste groep be­roeps­mu­si­ci in het land, dat ze van­we­ge de al zes jaar du­ren­de oor­log is ont­vlucht. In Ma­rum pro­beert ze de draad op te pak­ken met de mu­zi­ka­le op­voe­ding van kin­de­ren. Dat deed ze ook in Syrië waar Ka­roun het ‘Kid­dy Or­ches­tra’ op­richt­te. Net als in Ma­rum be­gon ze in 2009 in Da­mas­cus met acht kin­de­ren.

Lees Meer..

Kiddy Orchestra

Geslaagde cello-uitvoering leerlingen Borgmanschool

Leerlingen van groep 7 en de schakelgroep nieuwkomers van de Borgmanschool hebben een geslaagde ‘Hello Cello dag’ in de schouwburg van Zwolle gehad. In Zwolle gaven de leerlingen een prachtige uitvoering die het slotstuk was van het project ‘De Cello als Welkom’.

Lees Meer..

muziek orkest

Muziek is een taal die iedereen spreekt

Volgende week gaat het Hello Cello Orkest Groningen van start. Jonge Nederlandse kinderen spelen daarin samen met kinderen van statushouders.

,,Hier krijgen ze les”, zegt Alexandra Vierkant, terwijl ze een tafeltje en wat stoelen klaarzet in het Lutherzaaltje van de Lutherse Kerk. Naast de cellodocent van de StrijkersStudio Groningen, schuift haar Syrische collega Karoun Baghboudarian aan. 

Lees Meer..